سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : پنج شنبه 94/10/17 | 3:9 صبح | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین

 

فضیل بن عیاض

 

او که از راهزنان معروف بود ؛ به خانه مردم نیز رحم نمی کرد و برای دزدی از دیوار بالا می رفت .

روزی روی دیوار خانه ای که برای دزدی از آن بالا رفته بود شنید که صاحب خانه در حال خواندن قرآن است و این آیه را میخواند:

«الم یأن للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللَّه» (سوره حدیدآیه 16)

آیا مؤمنان را وقت آن نرسیده است که دلهایشان در برابر یاد خدا و آن سخن حق که نازل شده است، خاشع شود؟

همانجا گفت چرا وقتش شد ؛ توبه کرد و در نهایت خوش عاقبت شد