سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : چهارشنبه 91/11/11 | 7:25 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

به نام خدا

عوامل تاءثیر گذار (کار گزاران تغییریى )
الف . نخبگان مذهبى - سیاسى

ایستادگى روحانیت
شما آقایان زنده کردید اسلام را، ایستادید، در مقابل ظلم ایستادید اگر نایستاده بودید خدا مى داند که حالا رفته بودند تا آن آخر، ایستادگى شما اسباب این شد که حاشا کردند مطالبشان را.
صحیفه نور جلد:1 صفحه :13 تاریخ سخنرانى :10/1/41
ممالک اسلامى مرهون علما و زعماى اسلام
همیشه علما و زعماى اسلام ملت را نصیحت به حفظ آرامش مى کردند خیلى از زمان میرزاى بزرگ مرحوم حاج میرزا محمدحسن شیرازى (25) نگذشته است ، ایشان با اینکه یک عقل بزرگ متفکر بود و در سامره اقامت داشت ، در عین حالى که نظرشان آرامش و اصلاح بود، لکن وقتى ملاحظه کردند براى کیان اسلام خطر پیش آمده است و شاه جائر آن روز مى خواهد وسیله کمپانى خارجى اسلام را ازبین ببرد، این پیرمرد که در یک شهر کوچک نشسته و سیصد نفر طلبه بیشتر دورش نبود، ناچار شد سلطان مستبد را نصیحت کند، مکتوبات او هم محفوظ است ، آن سلطان گوش ‍ نمى داد وبا تعبیرات سوء و بى ادبى به مقام شامخ عالم بزرگ روبرو شد تا آن جایى که آن عالم بزرگ مجبور شد یک کلمه بگوید که استقلال برگردد.
مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى
(26) بعد از اینکه دیدند عراق در معرض ‍ خطر است ، که اگر ایشان نبود عراق از بین رفته بود یک کلمه فرمودند، عرب پشتیبانى کردند، مطلب را برگردانید تمام ممالک اسلامى مرهون این طایفه هستند، اینهایند که تابه حال استقلال ممالک اسلامى را حفظ کرده اند، این ذخایر هستند که همیشه با نصایح خود مردم سرکش را خاموش کرده اند، در عین حال روزى که ببینند اسلام در معرض خطراست ، تا حد امکان کوشش میکنند، اگر بانشر مطالب شد و با گفتگو شد، با فرستادن اشخاص شد فبها و اگر نشد ناچار هستند قیام و اقدام کنند.
صحیفه نور جلد:1 صفحه :16 تاریخ سخنرانى :11/9/41
نقش علما در لغو تصویبنامه هاى غیر قانونى
روحانیون تمام این پیشامدها راکه اکنون مى بینید وبعد خواهید دید، پیش ‍ بینى کرده بودند و با صراحت در اعلامیه هاى دوسه ماه قبل ذکر نموده اند و حالا نیز خطرهاى بالاتر و بیشترى را اعلام مى کنند و از عواقب امر این جهش هاى خلاف شرع و قانون اساسى بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن مى ترسند و وظیفه خطیر خود را در این شرایط که همه ملت مى دانند و مى بینند اداء مى کنند و با صراحت مى گویند تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است ، و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى انتظامى و جلوگیرى از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق ، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى کنند تا دولت ها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند وبه خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براى جلوگیرى مى کنند.
ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه ها مخالف است به دلیل آن در دو سه ماه قبل که فشار وارعاب قدرى کمتر بود، تبعیت خودشان را از علماى اسلام به وسیله تلگرافات و مکاتیب و طومار از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده ولغو تصویبنامه غیرقانونى دولت را راجع به انتخابات انجمن ایالتى و ولایتى خواستار شدند.
عمل به قوانین اسلام خواسته روحانیت
امروز هم روحانیت قیام کرده است ، نهضت کرده است ، ملت به تبع روحانیت نهضت کرده است ، ملتهاى اسلام بیدار شده اند، نهضت کرده اند خواسته هاى روحانیت عمل به قوانین اسلام است ، این ارتجاع است ؟
نقش مراجع در آزادى ملت
مراجع بزرگ از بلاد جمع شدند در مرکز، از مشهد تشریف آوردند، از اهواز تشریف آوردند، از قم اعاظم ما تشریف بردند، مراجع ما تشریف بردند، نجف همراهى کرد، قم آن کسى هم که اینجا بود همراهى مى کرد، همه ، همه با هم دست دادند به هم ، فهماندند به اینکه ما ملت زنده هستیم ، ما براى آزادى این ملت به همه جور حاضریم ، یکى مان حبس مى رود یکى مان اهانت مى شود، یکى مان فحش مى خورد، مابه همه چیزش حاضریم . حالا هم همین مراجع عظام تشریف دارند، ((کثرالله امثالهم )) (آمین جمعیت ) همان مراجع نجف تشریف دارند، ((کثرالله امثالهم )). همان مراجع تهران و مشهد تشریف دارند، ((کثرالله امثالهم )). اسلام همچنین نیست که یک فرد داشته باشد، دو فرد داشته باشد، همه سرباز اسلامند، همه سربازان اسلامند، همه علما جان نثار اسلامند، نمى شود نباشند، همه هستند الحمدلله همه دست به هم داده اند، چه آنکه صلاح دیده است که به ملایمت کار را انجام بدهد، چه آنکه صلاح دیده است با حدت کار را انجام بدهد.
تحریم حزب رستاخیز مانع پایمالشدن حقوق ملت
علماى اعلام و سایر طبقات بدانند که تشکیل این حزب مقدمه ، بدبختیهاى بسیارى است که اثراتش به تدریج ظاهر مى شود بر مراجع اسلام است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند حقوق ملت مسلمان ایران پایمال شود.
صحیفه نور جلد:1 صفحه :214 تاریخ سخنرانى :21/12/53
نقش علما در نهضتهاى اخیر
نهضت هایى که واقع شده است بر خلاف چیزهایى که مخالف مصالح اسلام بوده ، در این صد و چند سال یکى از آنها قضیه تنباکو بود که همه مطلع هستید ، میرزا (رضوان الله علیه ) میرزاى شیرازى بزرگ (رضوان الله علیه ) امر فرمود و علماء ایران ، علماء بلاد ایران (رضوان الله علیهم ) که در رئسشان میرزاى آشتیانى بود در تهران ، اجراء کردند این مطلب را و دولت ساقط شده ایران را زنده کردند. ساقط کرده بودند اینها براى یک مقدار کمى که مى خواستند بروند تعیش کنند و دوره گردى کنند. اینها فرو خته بودند ایران را به خارجى ها و میر زاى شیرازى (رضوان الله علیه ) امر فرمود و سایر علماى ایران جانفشانى کردند و زجر کشیدند، قیام کردند، مردم را به قیام وا داشتند تا اینکه لغو شد، این نهضت در مقابل استبداد و مشرو طیت ، این نهضت از نجف شروع شد به دست علما...
قضیه عراق را میرزاى شیرزاى دوم ، این شخص عظیم الشاءن ، این شخص ‍ بزرگ ، این شخص عالى مقام در علم و در عمل ، این نجات داد این عراق را او حکم جهاد داد و فرستاد اینها را به چیز و عرض مى کنم آنوقت هم تبعیت مى کردند عشایر از علما، مثل حالا نبود، تبعیت مى کردند، عشایر آمدند خدمت ایشان و ایشان حکم داد، حکم جهاد داد، جهاد کردند، کشته دادند، کشته شدند تا مستقل کردند عراق را، اگر نبود حالا ما اسیر بودیم ، حالا ما هم جزو مستعمره انگلستان بودیم ، آن هم با جدیت علما واقع شد... این نهضت آخرى هم که منتهى شد به پانرده خرداد و اینهمه کشته دادند مردم ، این هم در صف اولش اهل علم بودند، علما بودند، تا حالا هم دنباله اش کشیده شده است ، تا حالا هم آن که بیشتر هیاهو مى کند باز اهل علم است ، البته دانشگاهى هم حالا داخل است ، آنها هم داخلند، سایر مردم هم به تبعیت علما مى رفتند نه به تبعیت دیگران علماى تهران را تقریبا اکثرشان را گرفتند حبس کردند، از خطبا، از علما گرفتند حبس کردند، چندین روز حبس بودند، زجر دیدند اینها.
صحیفه نور جلد:1 صفحه :259 تاریخ سخنرانى :10/10/56
رهبرى روحانیت در نهضت اسلامى
نهضت مقدس اخیر ایران که ابتداى شکوفاییش از پانزده خرداد 42 بود صد در صد اسلامى است و تنها به دست تواناى روحانیون با پشتیبانى ملت مسلمان و بزرگ ایران پى ریزى شد و به رهبرى روحانیت ، بى اتکاء به جبهه اى یا شخصى یا جمعیتى اداره شده و مى شود و نهضت پانزده ساله ما چون اسلام است بى دخالت دیگران در امر رهبرى که از آن روحانیت است ادامه دارد و خواهد داشت .
صحیفه نور جلد:2 صفحه :82 تاریخ سخنرانى :5/5/57
قیام علما در مقابل ظلم
ما در زمان خودمان ، در این مدتى که خودمان مشاهده کردیم ، قیام هایى از همین طبقه دیده ایم در مقابل رضاشاه آن وقت که آمد و کودتا کرد و عرض ‍ بکنم آن بساط را در آورد و آن ظلم ها و آن تعدیات به همه طبقات مردم ، هیچ قدرتى در مقابلش نایستاد الاقدرت روحانى که قیام هاى متعدد شد که ما همه اش را یادمان است ، قیام هایى که از علماى اصفهان شد، در قم جمع شدند همه با هم ، از علماى بلاد هم آمدند در قم ، قیامى که از خراسان شد که همه علماى خراسان را که قیام کرده بودند گرفتند و بردند در زندان ، مثل مرحوم آسید یونس و مرحوم عاصفه و دیگران ، قیامى که از آذربایجان شد، علماى بزرگ آذربایجان را مثل مرحوم آمیرزا صادق آقا و مرحوم انگجى و دیگران را گرفتند و از آنجا بردند، تبعید کردند قیام هاى متعدد، قیاس که مرحوم آقاى قمى کرد که آمد به تهران و مردم با او همراهى درست نکردند و ایشان هم گرفتند و تبعید کردند قیام هاى زیادى کرده اند که تاریخ نشان مى دهد که اینها این جور نبود که مردم را دعوت به آرامش کنند که مردم در مقابل ظلم حرف نزنند، در مقابل ظلمه حرف نزنند.
صحیفه نور جلد:2 صفحه :238 تاریخ سخنرانى :8/8/57
ایستادگى مدرس در مقابلرضاشاه و اولتیماتوم روسیه
آن روزى که رضاشاه آمد و آن همه کارها را کرد، باز یک آخوند بود که توى مجلس ، به اسم مدرس (رحمه الله ) که مقابلش مى ایستاد و مى گفت که نه هیچ کس نبود، مدرس بود، چند نفر هم که اطراف او بودند، دیگر در تمام مملکت هیچ قدرتى در مقابل او نمى ایستاد. مدرس یک آقاى عمامه اى ملا، متقى و با یک پیراهن کذا و عباى کذا و تنبان کرباسى که شعر آن وقت برایش گفتند که تنبان کرباسى ، قدردانى از او کردند و شعر برایش گفتند، انتقاد از او کردند، این ایستاد در مقابل رضاشاه و((نه )) گفت .
آن وقتى که التیماتوم کرد روسیه به ایران که در یک قضیه اى بود که من حالا یادم نیست ، التیماتوم کردند و لشکرشان هم حرکت کرده بود و آمده بود تا فلان جا، آوردند به مجلس که ، التیماتوم را آوردند به مجلس که وکلا چیز بکنند، خوب لشکر روس است و بناست بیاید و التیماتوم کرده و اگر فلان کار را انجام ندهید چه خواهیم کرد تنها کسى که خود آنها نوشتند وکلا همه
نشسته بودند وهیچ حرف نمیزدند و قدرت این که کارى بکنند نداشتند خوب چه بکنند نوشته یک سید یک معمم یک ملایى با دست هاى لرزان آمد پشت آنجا و گفت حالا که بناست ما از بین برویم ، چرا به دست خودمان از بین برویم ؟ نه ، ما رد مى کنیم این را، کردند و هیچ غلطى هم آنها نکردند قدرت پیدا کردند به قول ایشان ، وکلاى دیگر هم قدرت پیدا کردد و راءى برخلاف دادند و قبول نکردند حرف آنها را، آنها هم هیچ کارى نکردند، اینها مى خواهند ما را بترسانند.
صحیفه نور جلد:2 صفحه :241 تاریخ سخنرانى :8/8/57
مخالفت علما با طرحهاى شاه
جنبش اسلامى اخیر بیش از پانزده سال است که به رهبرى علماى ایران با مخالفت با طرح هاى شاه شروع شده است ، طرح هایى که مخالف اسلام و ایران بوده و دنباله خیانت هاى گذشته او نیز بود مردم از علما طرفدارى کردند اختلافات زیاد واقع شد که این مطلبى است طولانى .
صحیفه نور جلد:3 صفحه :116 تاریخ سخنرانى :21/8/57
مخالفت با کاپیتولاسیون
شرح مبارزات پانزده ساله اخیر بدین صورت بود که شاه برخلاف مصلحت ملت کارهایى انجام داد، ابتدا علماء اسلام مخالفت کردند و این مخالفت به گرفتارى شبانه من انجامید در پانزده خرداد 42 از قرارى که مى گویند، پانزده هزار نفر کشته شدند قریب یک سال در زندان و حصر بودم ، پس از آزادى به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و جنایات شاه را افشاء نمودم تا اینکه یکى از خیانتهاى بزرگ شاه یعنى قضیه کاپیتولاسیون پیش آمد و شاه مستشاران آمریکایى را مصونیت داد، از این جهت که این قضیه مخالف مصالح اسلام و کشور بود، من با آن شدیدا مخالفت نمودم و به دنبال آن شبانه دستگیر شدم و مستقیما به ترکیه تبعید شدم یک سال در ترکیه بودیم ، پس از آن ما را تحویل عراق دادند و قریب چهارده سال در عراق بودیم ، در طول این مدت من در مواقع مختلف ، جنایات شاه را چه در اعلامیه و چه در خطابه اعلام مى کردم و هر فاجعه اى را گوشزد مى نمودم و هرگز ساکت ننشستم وبعد هم که به اینجا آمدم .
صحیفه نور جلد:4 صفحه :39 تاریخ سخنرانى :15/9/57
وظیفه شرعى علما در امامت امت
من از آقایان علما و افاضل باید تشکر کنم پیروزى ملت مرهون اقدامات علما اولا و سایر طبقات ثانیا بوده است شما علما همان طور که وظیفه شرعى تان هست که امام امت باشید ، پیشقدم باشید در مسائل امت ، دفع کنید مفاسد را از ملتها، بحمدالله قیام به امر فرمودید و من از قبل ملت شریف ایران از شماها تشکر کنم خداند انشاء الله روحانیت را که ذخیره ملت است ، پشتوانه ملت است حفظ کند وقوت به او بدهد.
صحیفه نور جلد:5 صفحه :19 تاریخ سخنرانى :14/11/57
نقش روحانیت در جنبشهاى تنباکو و مشروطه
در این جنبش هایى که در این طول زمانى که مابودیم در آن یا نزدیک به ما بوده ، در این جنبش ها کسى که قیام کرده باز از این طبقه بودند، طبقات دیگر هم همراهى کردند لکن اینها ابتدا شروع کردند در قضیه تنباکو (27) اینها بودند که بهم زدند اوضاع را، در قضیه مشروطه (28) اینها بودند که جلو افتادند و مردم هم همراهى کردند با آنها، در این قضایاى دیگر هم روحانیت با شما همه رفیق بوده است ، بوده است با همه . اینهم یکى از چیزهایى بود که اینها درست مى کردند که اینها را جدا کنند از هم و همه را با هم دشمن کنند آنها آنها بجنگند با هم ، آنها نفتهاى مارا ببرند.
صحیفه نور جلد:5 صفحه :51 تاریخ سخنرانى :17/11/57
روسشنگرى علما و روحانیت
شما (29) در این راه جدیت کردید و روشنگرى کردید و ملت را به قیام وادار کردید، شما هدایت کردید مردم ، را روحانیت ایران هدایت کرد مردم را و بحمدالله روشنگریهاى شما اثر خودش را کرد و مردم ایران یکپارچه با هشیارى قیام کردند.
صحیفه نور جلد:5 صفحه :135 تاریخ سخنرانى :11/12/57
نجات ملت با قدرت روحانیت
این قدرت روحانى است که مردم را به کوچه ها مى کشد، قدرت اسلام است که از حلقوم روحانیت بیرون مى آید، اینها را نشکنید. خدایا تو مى دانى که من براى اینکه معمم هستیم از روحانیت طرفدارى نمى کنم ، براى اینکه مى دانم این قشرند.
نقش روحانیون و خطبا در بیدارى مردم
در انقلاب هاى مردمى ، همه مردم بر اثر فشارهایى که در سالیان دراز دیده اند، کم کم براى نجات خود و کشورشان انقلاب مى کنند که در انقلاب ما روحانیون و خطبا در بیدارى مردم نقش اساسى داشتند.
صحیفه نور جلد:16 صفحه :26 تاریخ سخنرانى :14/11/60
ب . گروهها و اقشار طبقه متوسط جامعه
همدستى و همزبانى همه جناحها و اقشار
لازم است تمام جناح ها که در پیشرفت مکتب رهایى بخش اسلام در تکاپو هستند به هم پیوندند و با شعار واحد که شعار اسلام و قران است همصدا شوند و از درون مدارس روحانى تا درون دانشگاه ها و از عمق بازارها و کارگاه ها تا دشت پهناور دهقانان زحمتکش صحرانورد و از کمینگاه محراب مساجد تا صحنه احزاب سیاسى و گروه دانشمندان ، دکترها و مهندسین و جناح هاى محترم لشکرى و کشورى همه و همه همدست و همزبان کوشش ‍ مردانه کنند در راه نجات این کشتى که با چنگال و دندان اهریمنان خارج و داخل با خطر غرق مواجه است .
صحیفه نور جلد:2 صفحه :40 تاریخ سخنرانى :4/1/57
حرکت تمام جناحها و اقشار در جهت واحد
ایران تمام جناحهایش با هم پیوند کرده اند، جناحهاى سیاسى ، جناحهاى - عرض کنم - روحانى ، بازارى ، بچه هاى دبستانى و - مردهاى - جوان دانشگاهى ، دبیرستانى همه با هم به راه افتاده اند و قیام کرده اند و همه یک مطلب را مى خواهند یک همچو قیامى سابقه ندارد در تاریخ که تمام قشرها رو به یک جهت باشند. همه یک مطلب را کارش داشته باشند، فریادشان همه بلند باشد.
صحیفه نور جلد:22 صفحه :128 تاریخ سخنرانى :28/7/57
سلب قدرت تفکر از دشمن
باید ملت شریف مظلوم و جناحهاى علاقمند به اسلام و کشور، قدرت تفکر را از دشمن سلب کرده و به حکومت غاصبانه آن هر چه زودتر خاتمه دهند، چرا که این نقشه شیطانى سیاست هاى خارجى است که با کشتارهاى پیاپى و آتش زدن مغازه هاى مؤ منین مبارز، مى خواهند ملت غیور ایران را خسته کنند تا دست از نهضت اسلامى خود بردارند.
صحیفه نور جلد:2 صفحه :210 تاریخ سخنرانى :4/8/57
عدم عقب نشینى اقشار از موضع قاطع خود
باید ملت ما از روحانى و سیاسى تا دانشگاهى و بازارى و دهقان و کارگر و کارمند از موضع قاطعى که تاکنون داشته اند که آن برچیده شدن رژیم منحط پهلوى و به دست آوردن استقلال و آزادى در سایه حکومت عدل اسلامى است ، یک قدم عقب نشینى نکنند که عقب نشینى ، کشتار سفاکانه شاه را افزایش مى دهد و سستى در این راه ، خون پاک جوانان ما را پایمال مى گرداند و مسؤ ولیت به عهده همه ماست .
صحیفه نور جلد:2 صفحه :211 تاریخ سخنرانى :4/8/57
کوشش همه جانبه دولت و مردم
بدون تغییرات صحیح بنیادى و تحول فرهنگى و علمى امکان تحول فکرى و روحى نیست وباید با کوشش همه جانبه از طرف دولت و رؤ ساى دانشگاه ها وفرهنگیان و جوانان دانشجو به مقصود نزدیک شویم و انشاء الله تعالى از پیوستگى و وابستگى نجات پیدا کنیم و کشور عزیزمان را نجات دهیم .
صحیفه نور جلد:9 صفحه :187 تاریخ سخنرانى :31/6/58
نقش بانوان شجاع در پیروزى
درود بى پایان بر بانوان ایران . سلام بر شما بانوان محترم رحمت خدا بر شما شیردلانى که به همت والاى شما اسلام از قید اسارت بیگانه بیرون آمد. سلام خداى تبارک و تعالى بر ملت ایران ، بانوان آنها و مردان آنها. شما بانوان شجاع دوشادوش مردان ، پیروزى را براى اسلام بیمه کردید. من از تمام زن هاى ایران ، تمام بانوان ایران و از بانوان قم تشکر مى کنم . خداوند از شما راضى باشد، امام عصر از شما دلخوش باشد. شما با بچه هاى کوچک خودتان در خیابان ها آمدید و از اسلام پشتیبانى کردید من اخبار قم و سایر بلاد را مى شنیدم ، من اخبار چهار مردان را مى شنیدم . من در خودم غرور احساس مى کنم براى این شجاعت ها بانوان ایران و بانوان قم و سایر بلاد، در این پیروزى پیشقدم هستند، آنها مردان را تشجیع کردند مردان ما مرهون شجاعت هاى شما زن هاى شیردل هستند من مرهون هم مرد و هم بانوان محترمات هستم .
صحیفه نور جلد:11 صفحه :253 تاریخ سخنرانى :12/11/58
آزادى و استقلال ما مرهون محرومین
این آزادى را کى به ما داد؟ و این استقلالى که الان ما داریم و کسى نمى تواند دخالت کند در کشور ما، این را کى به ما داد؟ و این استقلالى که الان ما داریم و کسى نمى تواند دخالت کند در کشور ما، این راکى به ما داد؟ جز این بود که این پا برهنه ها و این زاغه نشین ها و این دانشگاهى هاى محروم و این مردم کوچه و بازار با هم جمع شدند و براى خدا قیام کردند و نهضت کردند و ما را به این آزادى رساندند و آن سدهاى بزرگى که در تصور کسى نمى آمد که شکسته بشود ، شکستند و مارا به آنجا رساندند که وزیر بشویم و رییس ‍ جمهور بشویم و وکیل بشویم و همه اینها را داشته باشیم و همه از این ملت است .
صحیفه نور جلد:13 صفحه :72 تاریخ سخنرانى :20/6/59
نقش طبقه محروم و مستضعف در به ثمر رساندن انقلاب
انقلاب اسلام ، این انقلاب مهم اسلامى رهین کوشش هاى این طبقه است ، طبقه محروم ، طبقه گودنشین ، طبقه اى که این نهضت را به ثمر رساند و توقعى هم نداشت . من شما طبقه را، گودنشینان را، از آن کاخ نشینان بالاتر مى دانم (اگر آنها لایق این باشند که با شما مقایسه بشوند). من وقتى که در حال انقلاب مى دیدم که یک پیرمردى از آن گودنشین ها از آن منزل محقر خرابه بیرون مى آمد و مى گفت که ما با بچه هایمان صبح که مى شود مى رویم براى تظاهر، یک موى شما بر همه آن کاخ نشین ها و آنهایى که در این انقلاب هیچ فعالیتى نداشتند، بلکه کارشکنى هم تا آن اندازه که مى توانستند مى کردند و الان هم هر مقدار که بتوانند مى کنند، یک موى شما بر همه آنها ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موى شما به آنها نباید صحیح باشد.
شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروه هایى که در سرتاسر کشور این انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم و همان هایى که مستضعف هستند و کاخ نشین ها آنها را استضعاف مى کنند و اینها ثابت کردند که کاخ نشین ها هستند که ضعیفند پوسیده اند و براى این ملت هیچ کارى نکرده اند و نخواهند کرد. این دانشگاه بود، جوان هاى دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین اند و این طبقه محروم جامعه بود که از همه رفاه ها محروم بود لکن قلبش مملو از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن عشق و با آن ایمان این حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزى مطالبه نکرد.
صحیفه نور جلد:14 صفحه :164 تاریخ سخنرانى :16/1/60
جوانان حزب اللهى
امروز که به برکت اسلام جوانان و کودکان و پیران و خردسالان از هر طبقه بیدار و متحول شدند و همه قید و بندهاى استعمارى و استثمارى را بریدند و با مشت گره کرده آمریکا و اذناب او را از کشور راندند، ایران را مرده و وابسته مى دانند. و شما ملت عظیم الشاءن هستید که باید چون کوه سر به فلک کشیده در مقابل همه مشکلات بایستید و خداوند تعالى با شماست . اینک به تمام متصدیان امور و دست اندرکاران کشور هشدار مى دهم که قدر این جوانان حزب اللهى را بدانید و از آنان قدردانى کنید و آنان را تشویق نمایید و در آغوش محبت خود حفظ کنید. اینان بودند که ایران را نجات دادند و از این پس همین ها هستند که انقلاب را پاسدارى مى کنند و همین ها هستند که با هزینه اى کم در ظرف مدت کوتاهى با روشن بینى خاص ‍ خویش کارهاى تعجب آورى نمودند که گمان نمى شد در ایران بتوان انجام داد. این مغزهاى متعهد باید تشویق شوند تا شکوفا گردند.
صحیفه نور جلد:19 صفحه :410 تاریخ سخنرانى :22/11/63
نقش پابرهنه ها در پیروزى نهضت
این یک واقعیت است و تعارف نیست ، واقع این است که آنها این نظام را درست کرده اند و این نهضت را به وجود آوردند، همین جمعیت هستند که پیروزى ها را به دست آوردند، از قشر بالا کسى در این مساءله حقى ندارد.
صحیفه نور جلد:19 صفحه :620 تاریخ سخنرانى :27/5/64
فقراى متدین گرادنندگان واقعى انقلاب
بحث مبارزه و رفاه ، بحث قیام و راحت طلبى ، بحث دنیاخواهى و آخرت جویى دو مقوله اى است که هرگز با هم جمع نمى شوند، و تتها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند فقرا و متدینین بى بضاعت ، گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلاب هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم .
صحیفه نور جلد:20 صفحه :235 تاریخ سخنرانى :29/4/67
ج . اراده ملى
عدم توانایى سرنیزه در برابر خواسته ملت
و اگر چنانچه یک ملتى ایستاد و حق خودش را خواست سرنیزه نمى تواند جلویش را بگیرد. سرنیزه ، اصلا قدرت ندارد با گوشت طرف بشود، این خیال است که گوشت نمى تواند با سرنیزه تمام قدرت هاى عالم جمع بشوند وقتى یک ملتى گفت من این کار را نمى خواهم نمى توانند تحمیلش ‍ کنند. الان نمى توانند تحمیل به ایران بکنند که شاه را قبول کن ، نمى توانند. الان زور ایستاده آنجا، اما مردم قبولش ندارند مردم داد مى زنند نمى خواهیم . قبول کردن را مردم هیچ تن ندادند به این مطلب .
صحیفه نور جلد:2 صفحه :150 تاریخ سخنرانى :21/7/57
 
تاریخ : چهارشنبه 91/11/11 | 7:20 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

به نام خدا

آثار و نتایج انقلاب
الف . سقوط رژیم سلطنتى و شاهنشاهى و استقرار نظام جمهورىاسلامى
فرو ریختن پایه هاى ظلم و دیکتاتورى
از آغاز انقلاب اسلامى ایران با دست تواناى ملت عظیم و با اتکا به خداوند تبارک و تعالى رژیم فاسد شاهنشاهى را که در طول تاریخ پایه هاى ظلم و دیکتاتورى خود را بر دوش محرومان و مستضعفان مستقر کرده بودند در هم پیچید و دست چپاولگران و تبهکاران را از میهن اسلامى خود کوتاه کرد و جمهورى اسلامى را با محتواى قوانین آسمانى اسلام بزرگ بنا نهاد.
به رسمیت شناختن جمهورى اسلامى
ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد الله اکبر جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندم بى سابقه و اعجاب آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهورى اسلامى راءى دادند و دولت هاى اسلامى و غیر اسلامى ، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهورى اسلامى به رسمیت شناختند.
صحیفه نور جلد:8 صفحه :255 تاریخ سخنرانى :28/5/58
تحقق حکومت قانونى
آن روز تکلیف ما روشن بود و به عبارت دیگر تکلیف در مقابل یک جمعیتى که ، یایک رژیمى که صاف ایستاده بود و در مقابل مصالح کشور و مصالح اسلام عمل مى کرد، روشن بود و ما هیچ باکى از این نداشتیم که ملت را سراسر بر ضد آن رژیم تجهیز کنیم و آنچه که مى توانیم و در توان داریم ، در خدمت اسلام عمل کنیم و به نظر مى آید که عمل کردیم و شما ملت ایران همه با هم دست به هم دادید و با بانگ ((الله اکبر)) و با ((لااله الاالله )) جمهورى اسلامى را خواستید ودر پناه جمهورى اسلامى استقلال و آزادى را خواستید و بحمدالله جمهورى اسلامى با راءى قاطع ملت تصویب شد و دنبال او هم یک مراحلى به طور معجزه آسا تحقق پیدا کرد و یک حکومت مستقرى ، قانونى در این کشور متحقق شد.
صحیفه نور جلد:15 صفحه :10 تاریخ سخنرانى :25/3/60
خروج از ظلمات به سوى نور
ملت بزرگ ایران سالروز 15 خرداد را که یوم الله است زنده نگه مى دارد و افتخار قیام ملت را که با مشت گره کرده و خون طاهر خویش در مقابل ستم شاهى پهلوى ایستاده و پایه استوار انقلاب اسلامى را که سرنگونى قدرتمندترین جنایتکار منطقه را در پى داشت ریخت ، از یاد نمى برد و الان فداکارى ها و مجاهدات جوانان برومند کشور اسلامى را که پایه گذارى خروج از ظلمات به سوى نور و از حقارت به سوى سرافرازى و از اسارت به سوى استقلال را نمود بزرگ مى شمارد.
صحیفه نور جلد:16 صفحه :181 تاریخ سخنرانى :15/3/61
جایگزینى حکومت اسلامى به جاى حکومت طاغوتى
شما ملت عزیز با قدرت خودتان ، با ایمان خودتان ، با تحولى که درتان واقع شد، دست تبهکاران را در داخل و دست غارتگران را که از خارج دراز شده بود قطع کردید، شما یک حکومت طاغوتى را برداشتید و به جاى او یک حکومت اسلامى گذاشتید.
صحیفه نور جلد:19 صفحه :62 تاریخ سخنرانى :23/6/63
ب .قطع ریشه هاى فساد و جلوگیرى از نفوذ اجانب
اداره مملکت به دست خودمان
تمام دستهایى که در این مملکت قدرتمندى کردند و با قدرتمندى دارند ذخاء ر ما را میبرند اینها تمام باید قطع بشود، این دست ها باید قطع بشود و کنار بروند مملکت ، مملکت ماست و ما خودمان مى خواهیم اداره کنیم مملکت را، مستشار آمریکایى ما نمى خواهیم .
صحیفه نور جلد:2 صفحه :192 تاریخ سخنرانى :2/8/57
رانده شدن تمام ریشه هاى رژیم
ما پیروزیمان وقتى است که دست این اجانب از مملکت مان کوتاه شود و تمام ریشه هاى رژیم سلطنتى از این مرز و بوم بیرون برود و همه رانده بشوند و این کارها و چیزهایى که اخیرا واقع مى شود و دست و پا مى زنند عمال اجانب که یا شاه را برگردانند یعنى شاه سابق و یا رژیم دیگرى و یا رژیم سلطنتى را حفظ کنند، این مطلب را باید بدانند که گذشته است مطلب و اینطور مسائل را که شما پیش مى آورید دست و پایى بیش نیست و اگر چنانچه تسلیم ملت نشوید، ملت ، شما را به جاى خودش مى نشاند.
صحیفه نور جلد:4 صفحه :280 تاریخ سخنرانى :12/11/57
کوتاهى دست اجانب از مملکت
از حالا به بعد شما در خدمت ملت باشید، ملت خودتان را خدمت بکنید این آب و خاک مال شماست ، اینجا مال خودتان باید باشد، دست این اجانب باید کوتاه بشود، چقدر آمریکا باید از این مملکت ببرد و بخورد یا انگلستان یا سایر جاها؟
صحیفه نور جلد:5 صفحه :42 تاریخ سخنرانى :17/11/57
تسلیم شاه در مقابل ملت
شما بدانید که دنبال سر این مرد که خودش هم در اینجا دیگر قدرتمند شده بود و ارتشش کذا و فلان ، پشت سر این تمام قدرتهاى دنیا واقع شده بود: شوروى ، آمریکا، منتها بعضى ها تصریح مى کردند، بعضى ها تلویحا، انگلستان چین ، ممالک عربى ، تمام اینها پشت سر این ایستاده بودند، لکن ملت مشتهایش را گره کرد و ایستاد، همه را عقب زد و یک آدمى که اگر مهلتش داده بودند دعوى فرعونیت والوهیت هم مى کرد، همچو شد که آمد مقابل ملت ، با کمال ذلت ایستاد استغفار کرد وملت قبول نکرد.
صحیفه نور جلد:5 صفحه :45 تاریخ سخنرانى :17/11/57
قطع ایادى ابرقدرتها
سوال : در نظر شما مهمترین چیزى که در سال گذشته رخ داد چه بود و چه توقعى دارید در سال آینده بگذرد؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحیم : مهمترین چیزى که در سال گذشته براى ملت ما حاصل شد، قطع ایادى ابرقدرتها از کشور و قطع ظلمى که بر اینها در سالهاى طولانى مى شد، آن بزرگتر چیزى بود که بر ما گذشت و بزرگتر چیزى که ما آرزو داریم این است که در این سال انشاء الله ممالک اسلامى به ما متصل بشوند و ملتهاى مسلمین بیدار بشوند و متوجه به این بشوند که این تبلیغاتى که ابرقدرتها کردند و خودشان را آسیب ناپذیر معرفى کردند، اینها حقیقت نداشته است . دیدند ملتها که ملت ما بزرگتر آسیب را به بزرگتر رژیم وارد کرد و الان هم مشغول است که آسیب ها را پشت آسیب ها وارد کند و آن که بت بزرگى که براى دنیا درست کرده بودند، ملت ما شکست آن را و مى شکند.
صحیفه نور جلد:11 صفحه :50 تاریخ سخنرانى :28/9/58
برداشتن ریشه هاى فساد از سر راه اسلام و قرآن
آنها دیدند که این ملت ، این پاسداران ملت آنها را به عقب راند و قدرت هاى آنها را شکست و دست هاى آنها را از مخازن ایران کوتاه کرد، امروز که آنها ضربه دیدند حیله هاى آنها بیشتر به کار افتاده است ، نوکرهاى آنها بیشتر مشغول حیله شدند، در اطراف ایران نوکرهاى اینها آشوب مى کنند، ملت ما باید هشیار باشد و اتکال به خدا بکند و این تتمه اى که از آن ریشه هاى فساد بوده است از سر راه اسلام و قرآن بردارد.
صحیفه نور جلد:11 صفحه :58 تاریخ سخنرانى :29/9/58
بیرون راندن شیطانها از حریم اسلام
این تحولى که در جوان هاى ما، در انسانها، آنهایى که متهد هستند پیدا شده است . این بود که با همت شما جوانان ، همه قشرها، زن و مرد، بزرگ و کوچک این سد باطل را، سد شیطانى را شکستید و شیطانها را از حریم اسلام بیرون کردید.
صحیفه نور جلد:11 صفحه :175 تاریخ سخنرانى :12/10/58
نجات یافتن از فساد و فحشا
آنهمه مراکز شهوت و آنهمه مراکز فحشا درست کردند و عرضه کردند بر این ملت در طول این ده ها سال اخیر که شدت پیدا کرد و در زمان محمدرضا از همه وقت بیشتر شدت داشت و شما از جهت اخلاقى و فرهنگى ایران باید این معنا را اعتقاد کنید که اگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبى محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ باید محو بشود.
صحیفه نور جلد:16 صفحه :189 تاریخ سخنرانى :23/3/61
کوتاهى دست تجاوز و انگلهاى منحرف از کشور
و امروز ایران اسلامى به برکت ایمان قوى و تعهد به اسلام و تحول عظیمى که در اقشار مختلفه حاصل شده است ، دست شرق و غرب و انگل هاى منحرف را از کشور خود کوتاه و به هیچ قدرتى اجازه نمى دهد کوچکترین دخالتى در کشور اسلامى ایران نماید و این خود حجت قاطعى است براى مسلمانان و مظلومان جهان که با خواست ملتها کسى نمى تواند دست تجاوز دراز کند و با آن مخالفت نماید.
صحیفه نور جلد:19 صفحه :320 تاریخ سخنرانى :25/5/64
ج . جنبش بیدارى اسلامى (بنیادگرایى اسلامى )
طنین آواى انقلاب در دیگر کشورها
آواى انقلاب بزرگ ایران در کشورهاى اسلامى و دیگر کشورها طنین انداز و افتخار ساز است شما ملت شریف ، به جوانان غیور ملتهاى اسلامى هشدار داده اید امید است با دست تواناى شما، پرچم پر افتخار حکومت اسلامى در تمام اقطار به اهتراز درآید، این است مساءلت من از خداوند تعالى .
صحیفه نور جلد:3 صفحه :227 تاریخ سخنرانى :1/9/57
مفتاح نجات اسلام و عدالت
در عصر ما مى رفت که با کجروى هاى سلسله پهلوى ، حلقوم گشاد آنان و دارو دسته اربابان آنان اسلام و مصالح آن را ببلعد و عدالت و استقلال و آزادى را در زیر چکمه هاى دیکتاتورى پرده ریا و تزویر به نابودى بکشد که نهضت ملت بزرگ ایران که در 12 محرم 83، 15 خرداد سال 42 به شکوفایى گرایید، پرده هاى تزویر و عوام فریبى شاه را پاره کرد و قتل عام شاهانه و فداکارى ملت مبداء عظیمى در تاریخ ایران گردید و مفتاح نجات اسلام و عدالت به دست آمد و نطفه مقاومت ملى منعقد و با تربیت و روشنگرى روشنگران ، رو به رشد و تکامل نهاد.
صحیفه نور جلد:4 صفحه :010 تاریخ سخنرانى :6/10/57
مطرح شدن اسلام شیعى در سطح جهان

سوال : تصور مى کنم که آنچه امروز در حیات یک جنبش توده اى در ایران اتفاق مى افتد، ریشه هایش در یک نوع رنسانس تولد دوباره شیعه یافت مى شود ممکن است شرح دهید که چه فعالیتها و بحث ها و مبارزاتى در30 سال اخیر فعالیت شما را تشکیل داده است ؟
جواب : یکى از خصلت هاى ذاتى تشیع از آغاز تاکنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتورى و ظلم است که در تمامى تاریخ شیعه به چشم مى خورد، هر چند که اوج این مبارزات در بعضى از مقطع هاى زمانى بوده است درصد سال اخیر، حوادثى اتفاق افتاده است که هر کدام در جنبش امروز ملت ایران تاءثیرى داشته است انقلاب مشروطیت ، جنبش تنباکو و قابل اهمیت فراوان است تاسیس حوزه علمى دینى در بیش از نیم قرن اخیر در شهر قم و تاءثیر این حوزه در داخل و خارج کشور ایران و نیز تلاش روشنفکران مذهبى در داخل مراکز دانشگاهى و قیام سال 42-41 ملت ایران به رهبرى علماء اسلامى که تا امروز ادامه دارد، همه عواملى هستند که اسلام شیعى را در سطح جهانى مطرح مى کند.
صحیفه نور جلد:4 صفحه :188 تاریخ سخنرانى :19/10/57
تاریخ : چهارشنبه 91/11/11 | 7:19 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

به نام خدا

عوامل پیروزى
مقاومت مردم

مقاومت مردم ایران در دنیا بى نظیر است مردم ایران براى از بین بردن استبداد جهنمى چنان دلاورانه مبارزه کردند که موجب حیرت غرب و شرق شد، مبارزات خونینى که بالاخره به استقلال و آزادى منجر خواهد شد.
صحیفه نور جلد:22 صفحه :168 تاریخ سخنرانى :25/10/57
وحدت و همبستگى بین اقشار
رمز موفقیت ما که قدرت هاى بزرگ دنیا را عقب نشاند و یک قدرت شیطانى مثل قدرت خاندان پهلوى را فرو ریخت ، این رمز موفقیت همین وحدت اقشار و وحدت کلمه بود. اگر بنا بود که قشر روحانى تنها مى خواست به جنگ اینها برود خفه مى کردند او را، نویسنده مى خواست به جنگ آنها برود آنها را از بین مى بردند.، دانشگاهى مى خواست این کار را بکند نمى توانست ، بازارى مى خواست این کار را تنها بکند نمى شد، دهقان خواست بکند نمى شد. اینکه همه چیز را ما بدست آوردیم و انشاء الله بعد هم بدست مى آوریم ، این براى همین هم پیوستگى است که بین اقشار ملت حاصل شد و ما باید این همبستگى را نگه داریم .
صحیفه نور جلد:5 صفحه :010 تاریخ سخنرانى :30/11/57
شکوفایى ایمان و تحولدر نفوس
این ایمان راسخ که در این ملت شکوفا شد، این تبدلى که پیدا شد و تحولى که در نفوس مسلمین اینجا پیدا شد، رمز پیروزى بود.
صحیفه نور جلد:5 صفحه :174 تاریخ سخنرانى :16/12/57
وحدت کلمه و هم پیوستگى
ما همه برادر هستیم و همه با هم باید باشیم . رمز پیروزى ما همین وحدت کلمه و هم پیوستگى ما به هم بود . رمز پیروزى ما توجه به خداى تبارک و تعالى و پاسدارى اسلام بود. این رمز را حفظ کنید، این وحدت را حفظ کنید، این همبستگى را حفظ کنید.
صحیفه نور جلد:5 صفحه :213 تاریخ سخنرانى :7/1/58
اتکاى به اسلام و عشق به شهادت
مردم براى اسلام خون مى دهند، نه براى سیاست ، براى سیاست اسلامى . ملت ما به واسطه اتکاء به اسلام این نهضت را پیش برد. ملت ما عاشق شهادت بود با عشق به شهادت پیش رفت این نهضت ، اگر چنانچه این عشق و علاقه نبود هرگز ما در مقابل آنهمه قدرت پیروز نمى شدیم . پیروزى ما دنبال این بود که همه اسلامى بودید همه توجه به دیانت داشتید.
صحیفه نور جلد:5 صفحه :244 تاریخ سخنرانى :16/1/58
اتکا به خدا و معنوى بودن نهضت
رمز پیروزى امروز ما این است که اتکاء به خداى تبارک و تعالى داشتیم . رمز پیروزى ما این است که جنبه فقط سیاسى نبود، فقط براى نفت و امثال اینها نبود، جنبه ، جنبه معنوى بود، اسلامى بود، جوانان ما آرزوى شهادت مى کردند، جوانان ما شهادت را استقبال مى کردند همانطور که در صدر اسلام سربازهاى اسلام شهادت را استقبال مى کردند. سربازان ما از شهادت باک ندارند براى اینکه مردن را یک چیز فنا شدن نمى دانند. سربازان ما شهادت را سعادت مى دانند و براى این سعادت کوشش مى کنند. رمز پیروزى ، اتکاء به قرآن و این شیوه شیعه مقدس که شهادت را استقبال مى کردند، بوده ، خوف در دل آنهانبود، در عین حال که تانک ها و مسلسل ها به روى آنها آتش مى گشود آنهااستقبال مى کردند، خوف نداشتند. مشت بر تانک غلبه کرد، مشت بر مسلسل غلبه کرد مشت بر ابرقدرتها غلبه کرد. این رمز را حفظ کنید، این رمز پیروزى را تاحفظ کنید پیروز هستید. ملت ما تا با خداست پیروز است . ملت ما تا پناهگاه او اسلام است پیروز است . پرچم قرآن تا برفراز سر ملت ماست پیروز است . این رمز را حفظ کنید، توجه داشته باشید که نهضت سابق نهضت هایى بود که یا سیاسى بود یا نیمه اسلامى . نهضت امروز تمام اسلامى است ، نهضت امروزبراى خداست ، همه فریاد مى زنند اسلام ، همه فریاد مى زنند جمهورى اسلام این رمز است که ما را پیروز کرد و شما هم این رمز را حفظ کنى .
صحیفه نور جلد:6 صفحه :17 تاریخ سخنرانى :26/1/58
ایمان رمز پیروزى
رمز پیروزى ایمان بود. آن وحدت کلمه را، ایمان آورد. ایمان ، وحدت کلمه آورد که سرتاسر این مملکت همه باهم ، همه با هم فریاد زدند و یک مطلب را خواستند. اجتماع کردند از مرکز تا هر جا شعاع مملکت است رفت صدا و فریاد زدند جمهورى اسلامى ، اسلام . شهادت را براى خودشان فوز دانستند. آنهایى که فرار مى کردند از همه چیز، حمله کردند بر تانک ها و توپ ها، غلبه کردند بر لشکر شیطان ، بر طاغوت . این رمز را حفظ کنید، این نهضت را حفظ کنید، این وحدت کلمه را حفظ کنید.
صحیفه نور جلد:7 صفحه :118 تاریخ سخنرانى :25/3/58
عنایت خدا و قدرت معنوى
اسلام بود که شما را راه انداخت و به شما همچو قدرتى داد که در مقابل این قدرت هاى شیطانى بزرگ ایستادید و نترسیدید، این غیرتى بود که خدا به شما داد و الاما که بندگان ضعیفى هستیم و چیزى نداریم ...
...این قدرت خدا بود، این چیزى بود که خدا به شما عنایت کرد و باید این عنایت خدا را حفظ کنید. حفظ این عنایت خدا که منشاء همه پیروزى هاست به این است که قدمهاى دیگرى هم بردارید، همه با هم پشتیبانى کنیم ، همانطورى که در اول ، این نهضت با ایمان پیش رفت و اجتماع همه شما به واسطه ایمانى که د ردلتان بود سبب شد که یک همچو قدرت شیطانى را درهم کوبیدید. این یک عنایتى بود، عنایت خاصى بود از خداى تبارک و تعالى ... آن روزى که شما راه افتادید به میدان و توى خیابان ها، آنها با ابزار غول پیکر و شما با مشت ، هیچ به فکر آن نبودید که حقوقم کم است ، حقوق مطرح نبود، جان مطرح نبود. این روحیه شمارا غلبه داد، این چیزى که شما را غلبه داد مادامى که او هست شما پیروزید.
صحیفه نور جلد:7 صفحه :143 تاریخ سخنرانى :28/3/58
تحولروحى - معنوى
و آن تحولى که در حال نهضت ، در آن وقتى که مشغول به انقلاب بودند و مشغول به اقدام بودند، یک تحول روحى پیدا شده بود از براى همه قشرها که آن تحول خیلى اهمیت داشت و به نظر من آن تحول روحى که براى ملت حاصل شد از آن تحولى که ایجاد کردند و رژیم را بیرون کردند، آن اهمیتش بیشتر است براى اینکه آن یک تحول معنوى بود، مردم همه نسبت به هم محبت مى کردند. از قرارى که به من کرارا اطاع داده اند اینکه وقتى که آن اشخاص مى آمدند توى خیابان تظاهر مى کردند، از خانه ها به آنها همراهى میشد و خود آنها، کسى مى گفت که من دیدم که یک ساندویچ را وقتى که دست یک کسى رسید تکه تکه مى کرد و به رفقایى که ، به این اشخاصى که این بین بودند مى داد، یک حس تعاونى در مردم پیدا شده بود که این حسن تعاون مورد نظر خدا بود و خداى تبارک و تعالى به این ملت مرحمت فرمود که یک ملتى که دست خالى بود، بریک قدرتى که همه چیز داشت غلبه کرد. این نبود الااینکه این ملت یک روح تعاون پیدا کرده بود، یک ایمان پیدا کرده بود. این ایمان بود که شما را پیروز کرد.
صحیفه نور جلد:7 صفحه :238 تاریخ سخنرانى :10/4/58
غلبه قوت ایمان بر جنود شیطانى
آن قوت روح و قوت ایمان بود که شما را غلبه داد بر جنود شیطانى و بر طاغوت و باید آن قوت ایمان و قوت باطنى ، شما را غلبه بدهد بر جنود شیطانى که در باطن انسان ، انسان را مى خواهد اغوا کند.
صحیفه نور جلد:7 صفحه :255 تاریخ سخنرانى :12/4/58
وحدت کلمه و اسلامى بودن مقصد
آنکه ما را تا اینجا رساند و پیروز کرد این بود که با هم قشرها اختلاف نداشتند، همه با هم فریاد مى کردند که جمهورى اسلامى مى خواهیم ، فرقى مابین شهر و ده نبود، مرکز و سرحدات نبود، همه دست به هم دادند و فریاد کردند که ما جمهورى اسلامى مى خواهیم و این دو جهت که یکى وحدت کلمه همه بود، اکثرا با هم بودند و یکى هم مقصد، مقصد اسلامى بود، شما را پیروز کرد.
صحیفه نور جلد:8 صفحه :45 تاریخ سخنرانى :15/4/58
نترسیدن از مرگ
رمز پیروزى ملت ما همین بود که دیگر نمى ترسیدند از اینکه بروند توى خیابان بکشندشان ، مى رفتند، خیلى هم کشته مى شدند ، بالاخره هم با همین فریادها و دادها والله اکبرها پیروز شدند.
صحیفه نور جلد:8 صفحه :126 تاریخ سخنرانى :24/4/58
اراده خدا و پیوستن همه گروهها به ملت
شما ملاحظه کردید که در این انقلاب ، شما همه قلوبتان برگشت به طرف ملت واین را خداى تبارک وتعالى این قلب ها را برگرداند والا یک ارتشى که در طرف دیگرى بود، باید به حسب آن وضعى که ارتش دارد، باید بر خلاف مسیر مقابل خودش باشد، لکن شما ملاحظه کردید که دل هایتان برگشت به این طرف و اسباب این شد که گروه هاى مختلف پیوستند به ملت وبا ملت همقدم شدند، همصداشدند و این موجب پیروزى ملت شد، ملتى که هیچ نداشت و آن طرف همه چیز داشت . این اراده خدا بود که ما را پیروز کرد و ما باید طورى عمل کنیم که این عنایت الهى محفوظ بماند براى ما.
صحیفه نور جلد:8 صفحه :158 تاریخ سخنرانى :26/4/58
اتکاى به اسلام و وحدت کلمه
آنچه که ملت ما با اینکه در حال ضعف و تشتت بود دریافت ، همین مطلبى بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند، اتکاء به ایمان و اسلام و وحدت کلمه . جوانهاى ما در حال انقلاب و حالا هم باز تقاضا مى کنند که ما دعا کنیم تا آنها شهید بشوند. این تحول بزرگى که به اراده خداى تبارک و تعالى در این ملت پیدا شد، موجب پیروزى آنها بر یک قدرت شیطانى بزرگ که پشتیبان او همه ابرقدرتها بودند گردید.
صحیفه نور جلد:8 صفحه :235 تاریخ سخنرانى :25/5/58
اسلام انگیزه انقلاب و رمز پیروزى
بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامى ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزى آن اسلام بود.
صحیفه نور جلد:8 صفحه :255 تاریخ سخنرانى :28/5/58
الهى بودن مقصد، ایمان و وحدت
این پیروزى که نصیب ملت ما شد دو چیز مؤ ثر بود، یکى که از همه چیز بالاتر است اینکه مقصد همه مقصد الهى بود، انگیزه اسلام بود. مى دیدیم که در شعارهایشان ، در فریادهایشان شعارهاى اسلامى بود، فریادهاى ((الله اکبر)). مقصد این بود که آنها را که مخالف اسلام مى دانستند بروند کنار و بعد از آن انشاء الله آن مقصد حقیقى که آن مقدمه این است تحقق پیدا بکند پس یک جهت ، جهت این بود که همه تان فریادتان این بود که ما اسلام را خواهیم و شاهنشاهى و اینها را نمى خواهیم . جهت دیگرش هم که به تبع آن آمده بود وحدت همه قشرها بود یعنى ملت سرتاسر این کشور بپاخاستند و باهم مقاصد خودشان را کنار گذاشتند مطالبى که مال شخص ‍ بود کنار گذاشتند و همه به یک مقصد متوجه شدند. پس رمز پیروزى ماوحدت کلمه قشرهاى مختلف و ایمان بود، ایمان به خداى تبارک وتعالى . با این رمز شما پیروز شدید و پیروزیى که معجزه آسا بود، نه پیروزى یک پیروزى آسانى ، یک پیروزى که بشود حساب کرد، یعنى پیروزیى بود که جز با اراده خداى تبارک و تعالى هیچ امکان تحقق نداشت .
صحیفه نور جلد:9 صفحه :163 تاریخ سخنرانى :28/6/58
اتحاد همه گروهها
آنچه کرارا تذکر داده ام و رمز پیروزى است اتحاد گروه هاى دانشجویى و تشکیل یک گروه اسلامى ملى است در مقابل منحرفان که کوشش دارند تفرقه بیفکنند وشما جوانان عزیز راکه امید کشور هستید و سعادت و ترقى میهن بسته به فعالیت شماست به تباهى بکشند و نگذارند در راه تعالى کشور قدم بردارید و به علم و ادب که مایه پیشرفت و رهایى از استعمار و استثمار نو و کهنه است اشتغال پیدا کنید و باید بدانید اختلاف و تفرقه سرچشمه تمام بدبختى ها و اسارت هاست .
صحیفه نور جلد:9 صفحه :186 تاریخ سخنرانى :31/6/58
پیروزى مرهون تحولروحى در مردم
مسلما مادامى که نیت ما خالص است و براى خداست ، خداى تبارک و تعالى با ماست و پیروز خواهیم شد، چنانچه در این راه قدرت بزرگى که در مقابل مابود و پشتیبان او تمام قدرت ها اعم از ابرقدرتها و غیره بودند لکن چون حسن نیت بود و مردم متحول شده بودند به آن مردمى که در صدر اسلام بود... ازاین جهت این پیروزى مامرهون همچو تحول روحى است که در مردم پیدا شد و الا ما که نه اسلحه داشتیم و نه نظام بود در کار و نه یک کارهایى داشتیم که مطابق اصول جنگى و اینها باشد، فقط چیزى که بود ایمان در مردم بود و بحمدالله وحدت کلمه و من مى خواهم ازخداى تبارک و تعالى که این وحدت کلمه محفوظ بماند وانشاء الله تمام مشکلاتمان حل شود.
صحیفه نور جلد:9 صفحه :244 تاریخ سخنرانى :10/7/58
اسلامخواهى مردم و اتحاد همه قشرها
و از مسائلى که لازم است من تذکر بدهم ، این است که این انقلابى که در ایران حاصل شد، این انقلاب پیروزیش در اثر دو مطلب بود یک مطلب مهمش که از همه مطالب بالاتر بوداین بود که مردم بااسلام پیش رفتند، یعنى سرتاسر این مملکت فریادشان ، فریاد این بود که ما اسلام را مى خواهیم از آن رژیم سابق که یک رژیم فاسد بود، مردم بدى دیدند در طول عمرشان ، جوان هاى ما در تمام عمرشان از آن وقت که چشم باز کردند، بدى دیدند و این رژیم را فاسد مى دانستند، و از آن طرف مسلمان بودند، به اسلام عقیده داشتند از این جهت فریادها ما هر مطلبى را از یک ملتى بخواهیم اخذ بکنیم ، باید ببینیم که زبان ملت چیست تا بفهمیم که این ملت چه مى خواهد، خودمان بخواهیم حکم بکنیم ، باید ببینیم که زبان ملت چیست تا بفهمیم که این ملت چه میخواهد، خودمان بخواهیم حکم بکنیم که این ملت ما فلان چیز را مى خواهد، این حرف غلطى است ، حرف صحیح این است که ما مطالعه کنیم در حال ملت ، گوش بدهیم به صداى ملت ببینیم چه مى خواهد؟ یک ملتى که همه فریاد مى زنند که ما جمهورى اسلامى مى خواهیم ، نه شرقى و نه غربى ، جمهورى اسلامى ما دیگر حق نداریم که بنشینیم بگوییم که نه ، این ملتى که قیام کرده اند، براى این قیام کرده اند که دموکراسى باشد، در اسلام همه چیز هست به معناى سالمش ، اما ما مى بینیم که همه مردم دارند مى گویند که ما جمهورى اسلامى مى خواهیم ، ما حق نداریم که تاءویل کنیم و بنشینیم خودمان هر چه دلمان مى خواهد بگوییم که نخیر، مردم که این حرف ها را دارند مى زنند، یک چیز دیگر را ما گردنشان بگذاریم این خلاف واقع است .
امر دومى که بود، این بود که همه قشرها با هم متحد شدند، در این مساءله همه متحد بودند، اگر یک اشخاصى هم بودند که یک انحرافى داشتند، در این شورى که مردم داشتند، آنها ساکت بودند، کارشکنى نمى کردند، همه با هم مجتمعا عمل کردند و پیش رفتند و همه با هم اسلام را مى خواستند، این دو تا مطلب اساس پیروزى این مملکت بود.
صحیفه نور جلد:10 صفحه :12 تاریخ سخنرانى :29/7/58
قدرت ایمان در برابر قدرت شیطان
شما دیدید که یک ملتى که عددش کم و هیچ اسلحه نداشت و هیچ ابزار جنگى نداشت و هیچ نظامیگرى نداشت ابزرا ایمان داشت و با ابزار ایمان غلبه کرد بر یک قدرت شیطانى که همه قدرت ها دنبال او بودند، نه همان ابر قدرت ها، همه قدرت ها دنبال او بودند این قدرت ایمان بود که یک مشت مردم را که هیچ نداشتند غلبه داد، این همان قدرتى بود که در صدر اسلام با یک ابزار کم و یک عدد کم غلبه کردند بر روم با آن بساط بر امپراطورى ایران با آنهمه ابزار و با آن چیز، آنها تهى بودند از ایمان و اینها دست پر بودند در ایمان ، غلبه کردند.
صحیفه نور جلد:10 صفحه :93 تاریخ سخنرانى :10/8/58
از خود گذشتن و به خدا پیوستن
این القاه افکار متعدد و پشت کردن بر خود و رو کردن به خدا، حقیقت این است که ملت ما به خودش پشت کرد به خدا رو آورد، آن چیزهایى که نفسش خواهش داشت توجه به آن نداشت ، همه توجهش به این بود که جمهورى اسلامى را ایجاد کند، این توجه به خدا بود، از خود گذشته بود به خدا پیوسته بود این رمز بود، این رمز، رمز پیروزى است .
صحیفه نور جلد:11 صفحه :73 تاریخ سخنرانى :1/10/58
قیام براى خدا
دیدید که دو جهت در این ملت بود که رمز پیروزى ملت ما بود، یکى اینکه از آن چیزهایى که خودشان مى خواستند ابدا آن وقت مطرح نبود همه با هم گفتند
((
الله اکبر)) همه با هم جمهورى اسلامى ، همه با هم رژیم سابق نه ، هیچ کس در آن روز دنبال این نبود که من وضعم چه جورى است ، اگر یک کسى پیش رفیقش هم فرض کنید شکایت مى کرد رفیقش به او مى خندید که حالا وقت این حرفها نیست . اینطور شده بود وضع ، یک جهت هم اینکه همه اینها که با هم مجتمع شدند، براى خدا بوده شاهد اینکه هى مى آمدند و هر جا فریاد مى کردند که ما مى خواهیم شهید بشویم ، یک مطلبى بود که براى خداست .
پس دو جهت در این پیروزى بود: یکى اینکه براى خدا فریاد الله اکبر و ما براى خدا کار را مى خواهیم بکنیم ، جمهورى اسلامى مى خواهیم ، یکى هم اینکه با هم مجتمع بودند، یکصدا بودند، بچه کوچولو و پیرمرد هشتاد ساله ، یک جور حرف مى زدند و دشمن هاى ما این دو تا سنگر را هدف کردند. از اولى که این سد رژیم سابق شکست دشمن ها سر در آوردند و یک دسته شان راجع به جهت اسلامى شروع کردند کارشکنى ، درست توجه کنید که دو تا مطلب هر دویش شهود ماست که مورد حمله واقع شده بود، جهت اسلامیتش مورد حمله واقع شد، گفتند، این حمله به جهت اسلامیتش بود که زیربار اسلامش مى خواستند بروند، براى اینکه آن کارشناس ها فهمیده بودند که این پیروزى از اسلام است مردم براى جمهورى نمى آیند به شهادت برسند، مردم براى اسلام مى گویند ما شهید مى خواهیم بشویم الان هم مى گویند، کفن مى پوشند براى اسلام ، نه کفن براى جمهورى ، براى جمهورى دموکراتیک .
صحیفه نور جلد:11 صفحه :110 تاریخ سخنرانى :10/658/
همراهى خداوند با قیام مردم
باید همه متذکر این معنا باشند که این پیروزى انقلاب ما پیروزى بود که به برکت اسلام و گرایش به اسلام و با فریاد الله اکبر این پیروزى به دست آمد. کسى گمان نکند که اشخاصى یا گروه هایى پیروزى را براى ما تحصیل کردند. خیر، این خداى متعال بود که وقتى دید مردم در راه او قیام کرده اند، با آنها همراهى کرد.
صحیفه نور جلد:12 صفحه :16 تاریخ سخنرانى :29/12/58
انقلاب باطنى مردم با عنایت خداوند
انقلاب درونى این ملت موجب شد که این انقلاب پیدا شد و همان انقلاب درونى آنها و شناخت آنها از اسلام و توجه آنها به خداى تبارک و تعالى موجب شد که در تمام این دوره اى که ما در آن هستیم ، از اولى که قیام شد و بعد این انقلاب مبدل شد و بعد پیروز شد و تا الان ، روز به روز مى بینید که حضور ملت و تعهد ملت رو به افزایش است . این نه براى انقلاب است ، براى انقلاب درونى است . انقلاب همه جا بوده است ، بسیارى از جاها بوده است . این انقلاب درونى است که پیدا شد در این کشور و در این مملکت ، و نیست الابه عنایات خداى تبارک و تعالى . ما از خود چیزى نداریم ، هر چه بود عنایات او بود که این عنایات موجب شد که این انقلاب باطنى پیدا بشود و از آن حالتى که همه خود ملت ما مى دانند در سابق بود، به این حالت که حالا مى بینند متحول شده است ، این موجب شد که انقلاب پیروز شد. پیروزى را ما باید از انقلاب درونى - درونى - مردم جستجو کنیم و تا این معنا حاصل نشود، انقلاب ها یک انقلاب هاى تحویل قدرت از او به قدرت دیگر و وضع براى ملت همان جور که بود باشد.
صحیفه نور جلد:19 صفحه :269 تاریخ سخنرانى :21/11/64
وحدت کلمه در انگیزه و مقصد
بى تردید رمز بقاء انقلاب اسلامى همان رمز پیروزى است و رمز پیروزى را ملت مى داند و نسل هاى آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلى آن انگیزه الهى و مقصد. عالى حکومت اسلامى و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه براى همان انگیزه و مقصد.
صحیفه نور جلد:21 صفحه :176 تاریخ سخنرانى :14/3/68