سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : یکشنبه 91/11/8 | 1:58 صبح | نویسنده : علی اصغربامری

به نام خدا

برترى ملت ایران در عصر حاضر
من با جراءت مدّعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤ منین و حسین بن على صلوات اللّه و سلامه علیهما مى باشند. آن حجاز که در عهد رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمى کردند و با بهانه هایى به جبهه نمى رفتند که خداوند تعالى در سوره توبه با آیاتى آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است . و آن قدر به ایشان دروغ بستند که به حسب نقل در منبر به آنان نفرین فرمودند و آن اهل عراق و کوفه که با امیرالمؤ منین آنقدر بدرفتارى کردند و از اطاعتش سرباز زدند که شکایات آن حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است ، و آن مسلمانان عراق و کوفه که با سیدالشهداء علیه السلام آن شد که شد و آنان که در شهادت دست آلوده نکردند یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد. امّا امروز مى بینیم که ملت ایران از قواى مسلح نظامى و انتظامى و سپاه و بسیج تا قواى مردمى از عشایر و داوطلبان و از قواى در جبهه ها و مردم پشت جبهه ها با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاریها مى کنند و چه حماسه ها مى آفرینند. و مى بینیم که مردم محترم سراسر کشور چه کمکهاى ارزنده مى کنند. و مى بینیم که بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره هاى حماسه آفرین و گفتار و کردارى مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبرو مى شوند و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان . در صورتى که نه در محضر مبارک رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله هستند و نه در محضر امام معصوم صلوات اللّه علیه . و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است . و این رمز موفقیت و پیروزى در ابعاد مختلف است و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانى تربیت نموده و ما همه مفتخریم که در چنین عصرى و در پیشگاه چنین ملتى مى باشیم .

وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)