سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : یکشنبه 91/11/8 | 1:50 صبح | نویسنده : علی اصغربامری

به نام خدا

سرمایه گذارى دشمنان در مراکز تعلیم و تربیت

از توطئه هاى بزرگ آنان چنانچه اشاره شد و کرارا تذکر داده ام ، به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصا دانشگاهها است که مقدرات کشورها در دست محصولات آنها است . روش ‍ آنان با روحانیون و مدارس علوم اسلامى فرق دارد با روشى که در دانشگاهها و دبیرستان ها دارند. نقشه آنان برداشتن روحانیون از سر راه و منزوى کردن آنان است یا با سرکوبى و خشونت و هتاکى که در زمان رضاخان عمل شد، ولى نتیجه معکوس گرفته شد، یا با تبلیغات و تهمتها و نقشه هاى شیطانى براى جدا کردن قشر تحصیل کرده و به اصطلاح روشنفکر که این هم در زمان رضاخان عمل مى شد و در ردیف فشار و سرکوبى بود و در زمان محمدرضا ادامه یافت بدون خشونت ولى موذیانه . و اما در دانشگاه ، نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهاى خودى منحرف کنند و به سوى شرق یا غرب بکشانند و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه مى خواهند انجام دهند. اینان کشور را به غارت زدگى و غرب زدگى بکشانند و قشر روحانى با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیرى نباشد. و این بهترین راه است براى عقب نگه داشتن و غارت کردن کشورهاى تحت سلطه ، زیرا براى ابرقدرتها بى زحمت و بى خرج و در جوامع ملى بى سروصدا هرچه هست به جیب آنان مى ریزد. پس اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصلاح و پاکسازى است برهمه ما لازم است با متصدیان کمک کنیم و براى همیشه نگذاریم دانشگاهها به انحراف کشیده شود و هرجا انحرافى به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشیم و این امر حیاتى باید در مرحله اول با دست پرتوان خود جوانان دانشگاهها و دانشسراها انجام گیرد که نجات دانشگاه از انحراف ، نجات کشور و ملت است .
و اینجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز براى کشور در مرحله بعد وصیّت مى کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه مى دارد با جان و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به نسل بعد بسپرید. و به همه نسل هاى مسلسل توصیه مى کنم که براى نجات خود و کشور عزیز و اسلام آدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرق زدگى حفظ و پاسدارى کنید و با این عمل انسانى اسلامى خود دست قدرتهاى بزرگ را از کشور قطع و آنان را نا امید نمایید. خدایتان پشتیبان و نگهدار باد.

منبع:وصیت نامه سیاسی الهی امام(ره)