سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : یکشنبه 94/11/18 | 3:35 صبح | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین 

 

و قال صلّى اللّه علیه و آله:

من فرح بأربعة حزن فی أربعة: من فرح بطول البقاء حزن عند الموت، و من فرح بسعة البیت حزن عند ضیق القبر، و من فرح عند المعصیة حزن عند العقوبة، و من فرح بأکل الحرام حزن عند الحساب.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:

هر که به چهار چیز خرسند شود در چهار موقع محزون گردد:

 

1. آن که به عمر طولانى خرسند شود هنگام مرگ اندوهگین شود،

2. آن که به وسعت خانه دلخوش باشد در تنگى قبر غمگین شود، (مراد در این دو قسم آن خرسندى است که خدا را فراموش کند)،

3. هر که به گناه خوشحال گردد، در وقت کیفر غصه‏دار باشد،

4. و کسى که به خوردن حرام خوشدل گردد هنگام حساب محزون شود.

 

منبع:نصایح صفحه183