سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : پنج شنبه 92/2/12 | 10:9 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین

دعای امام سجاد(علیه السلام)

امام سجاد علیه السلام در مناجات العارفین مى فرماید: الیه فاجعلنا من الذین توشجت اشجار الشوق فى حدائق صدورهم ، و اءخذت لوعة محبتک بمجامع قلوبهم ، فهم الى اءوکار الاءفکار یاءؤ ون ، و فى ریاض القرب و المکاشفة یرتعون ، و من حیاض المحبة بکاس الملاطفة یکرعون ؛ خداوندا! ما را کسانى قرار ده که درختان عشق به تو در باغ سینه هاشان به هم پیوسته و سوز محبتت سراسر دل شان را فرا گرفته است . پس آنان به آشیان هاى افکار پناه مى برند و در سبزه زارهاى قرب و شهود چرا مى کنند (مى خرامند) و از حوض هاى محبت با جام ملاطفت مى آشامند.