سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : دوشنبه 92/2/16 | 1:4 صبح | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین

شرح حال حُجْربن عدى
حـُجـْر ابـن عـدى الکـندى الکوفى از اصحاب امیرالمؤ منین علیه السـّلام و از اَبْدال است ، در (کامل بهائى ) است که زهد و کثرت عبادت او در عَرَب مشهور بـود، گـویند شبانه روزى هزار رکعت نماز کردى  و در (مجالس ) است کـه صـاحـب اسـتـیـعـاب گـفته که حُجر از فضلاى صحابه بود و با صِغَر سن از کِبار ایشان بود و مستجاب الدَعوة بود و در حرب صفّین از جانب امیرالمؤ منین علیه السّلام امارت لشـکـر کـِنـْدَه بـه او مـتـعـلّق بـود و در روز نـهـران امیر لشکر حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام بود.
عـلامـه حـلّى فـرمـوده کـه حـُجـر از اصـحـاب حـضـرت امـیـر عـلیـه السـّلام و از اَبـْدال بوده ، و حسن بن داود ذکر نموده که حُجر از عظماء صحابه و اصحاب امیرالمؤ منین عـلیـه السـّلام اسـت یـکـى از امـراى مـعـاویـه به او امر کرد که حضرت امیرالمؤ منین علیه السـّلام را لعـن کـنـد او بر زبان آورد که (اِنَّ اَمیرَ الْوَفد اَمَرَنى اَنْ اَلْعَنَ عَلّیا فَالْعَنُوهُ لَعَنَهُ اللّهُ).
حُجر با بعضى از اصحاب خود به سعایت زیاد بن ابیه و حکم معاویه بن ابى سفیان در سنه پنجاه و یک شربت شهادت چشید.
فـقـیـر گـویـد: کـه اسامى اصحاب او که با او کشته شدند از این قرار است : شریک بن شدّاد الحَضْرمى ، وصَیْفىّ بن شِبْل الشّیْبانى ، و قَبیصَة بن ضُبَیْعَة العَبسى ، و مـُجـْرِز بـن شـهـاب الْمـِنـْقـَرِىّ، و کِدام بن حیّان العنزى ، و عبدالرحمن بن حسّان العنزى . و قـبـور ایـشـان بـا قـبـر شـریـف حـجـر در عـَذْراء ـ دو فـرسـخـى دمـشـق ـ واقـع اسـت ، و قـتـل حـجـر در قـلوب مـسـلمـانـان بـزرگ آمـد و مـعـاویـه را بـر ایـن عـمـل سـرزنـش و تـوبـیـخ بـسـیـار نمودند. و روایت شده که معاویه وارد شد بر عایشه ، عـایـشـه بـا وى گـفـت کـه چـه واداشـت تـرا بـر کـشـتـن اهـل عـَذْراء حـُجـر و اصـحـابـش ؟ گـفـت اى امّ المـؤ مـنـیـن دیـدم در قـتـل ایـشـان صلاح امّت است و در بقاء ایشان فساد امّت است لاجرم ایشان را کشتم ؛ عایشه گفت : شنیدم از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود کشته خواهد شد بعد از مـن بـه عـذراء کـسـانـى کـه غـضـب خـواهـد کـرد حـق تـعـالى بـراى ایـشـان و اهـل آسـمـان . و نـقـل شده که ربیع بن زیاد الحارثى که از جانب معاویه عـامـل خـراسـان بود چون خبر شهادت حُجر را بشنید خداى را بخواند و گفت : اى خدا! اگر ربیع را در نزد تو قرب و منزلتى است جان او را مُعَجلاً قبض کن ! هنوز این سخن در دهان داشت که وفات نمود.
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 5:29 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین

خلاصه ای ازمبحث حجاب دراسلام

اسلام آفرینش زن و صلاح و خیر جامعه را در نظر گرفته و حجاب را لازم شمرده تا عفت درونی او هماهنگ گردد. و بنیان خانواده مستحکم گردد. چون اگر در جامعه حجاب کاملاً رعایت گردد روابط جنسی فقط به روابط زن و شوهر محدود می­گردد، در نهایت بیشترین فایده و نفع نصیب خود زنان خواهد شد، حیا و عفت و ستر و پوشش، تدابیری است که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است.

اصولاً ارتباط کمتر و دوری از شیء مطلوب، جذابیت آن را بیشتر می­کند بنابراین پوشش زنان جذابیت او را در نظر جنس مخالف بیشتر کرده، و تلاش و پیگیریش را برای وصال فزونی خواهد بخشید.

زن پوشیده به نوعی محرومیت را به استعمارگران تحمیل می­کند، زنان پوشیده هرگز خود را پایگاه استعمار نمی­کنند بلکه به عنوان نیروهای مسلح فرهنگی سدی مستحکم در برابر آنان پدید می­آورند به گونه­ای که می­توان گفت پوشش دینی پادزهر تهاجم فرهنگی غرب است.

بنابراین حجاب نه مبارزه با عشق است، نه سرکوب غریزه­ی جنسی و نادیده گرفتن آن، نه مبارزه با زیبایی، بلکه حجاب مانع جریان هوای نفس و نگاه­های آلوده و میکروب­های فساد به حریم پاک زن است و زیبائی و ظرافت­های جسمانی او را از گزند آفتاب، سرما و آلودگی­های جوی حفظ می­کند. بنابراین در پرتو رعایت کامل حجاب اسلامی اولغً؛ زمینه تشکیل نهاد خانواده فراهم می­گردد. ثانیاً: نهاد خانواده درخشش و بالندگی و استحکام مطلوب را پیدا خواهد کرد.

در بحث موانع حجاب، دشمنان نیز دریافته­ اند که برای سلطه­ بر کشورهای اسلامی باید مسلمانان را به فساد بکشانند و مخصوصاً حجاب را از بین ببرند آنها برای این مقصود از تمام ابزارهای اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی بهره گرفته و می­گیرند.

سودجویان و بنگاه­های سرمایه­داری نیز از این قماشند آنها از لطافت زن و اطاعت­پذیری او برای جلب مشتری سوء استفاده می­کنند و آنها را در معرض دید مشتریان قرار می­دهند طبیعی است که پوشش زن را مانعی برای کار خود می­بینند. مانع دیگر رفتار سود عالمان

علماء دین عمود خیمه اسلام­اند، لذا واضح است که سوء عمل آنها مردم را به دین بدبین می­کند شاید هیچ عاملی مانند فساد عالمان دین برای دین و ملت مضر نباشد همچنان که هیچ عاملی هم مانند عالمان صالح در اصلاح دین و دنیای مردم مؤثر نیست. چنانکه پیامبر اکرم(ص) فرموده­اند: شرُّ الناسِ عُلماءُ السّوءِ: برترین مردم عالمان سود هستند.

مانع دیگر ظلم و بی­عدالتی در جامعه است. عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن اما ظلم هر چیزی را از جای خود خارج می­کند. پول پرستان و رفاه طلبان فاسد یکی از عوامل بی­ عدالتی و متلاشی­شدن جامعه هستند.

در بحث روش ­های ترویج حجاب: تشویق به عنوان یک اصل مهم در جهت تربیت آدمی مورد استفاده قرار می­گیردماهیت تشویق مختلف است تشویق به محدودة ادارات و نهادها منحصر نمی­شود بلکه محیط خانواده و هر نقطه­ای از جامعه می­تواند محل تشویق راهیان عفاف باشد، عامل دیگر ترویج فرهنگ حجاب دینی، فعالیتهای گسترده علمی، فرهنگی، و هنری مربوط به حجاب در تمام سطوح فکری جامعه است ارائه پوستر، نشریه و به ویژه کتاب­های مفید سبب ارتقاء سطح آگاهی در این زمینه می­باشند. ترویج فرهنگ غیرت در بین مردان نیز می­تواند به تحقق پوشش دینی در جامعه کمک نماید. زیرا اگر روح غیرت در مردی دمیده شود هرگز اجازه نمی­دهد زن یا دخترش با بدحجابی کمترین تحریکی در دل نامحرم داشته باشد. یکی دیگر از راه­های عمومی ترویج پوشش دینی توصیه به حجاب و نهی از بی­حجابی و جلوه­گری است قرآن کریم می­فرماید: وَ ذَکَّرْ فِانَّ الذِّکْری تَنْفَعُ الْمُؤمِنینَ: پند ده که پند برای مؤمنین مفید است.

 

نتیجه­ گیری 

حجاب در خارج از مسأله حفاظت و صیانت، یک نقش مهمی سیاسی دیگری هم در زندگی مسلمانان بر عهده دارد و آن عبارت است از اینکه حجاب در میان مسلمانان خود نشانة استقلال و آزادی است از قیود و سنت­ها و بدعت­های زمان و نیز نشانة استقامت و پایداری است در برابر تمام ملل و اقوام دیگر یا سمبل قدرت و مقاومت است در برابر هجوم فرهنگهای زمان و بالاخره اعلام موجودیتی است شجاعانه در برابر بیگانگان، که همچون خاری در چشم دشمنان اسلام فرو رود و به دردهای درمان ناپذیری گرفتار سازد.

در حجاب کامل پوشاندن چهره بخصوص چشم از مهمات است چرا که «نگاه» مرکز دریافت آلودگی­ها و مبداء تنزّل فرد و بسیار چیزهای دیگر می­تواند باشد از بین حالات عادی روزانه، حالتی بیشتر از تلاقی نگاه­های دو فرد نامحرم، آنهم بطور مستمر، دارای آثار سود و زیانبار نمی­باشد... اگر حجاب ظاهری نباشد حتماً متانت و شخصیت درونی زن در معرض تاراج قرار خواهد گرفت ... زن بمانند برّه­ای که در اطراف او انواع و اقسام گرگان حریص و گرسنه موجودند که می­خواهند با یک لحظه غفلت به او حمله­ور شوند، خود را غریب و در معرض خطر احساس می­کند اما حجاب، به سهم اعظم مانع بسیاری از تعرضات و آلودگی­ها شده و لذا سبب ذخیره بیشتر قوای روحی می­شود.

از طرفی دیگر: زنان بی­حجاب یا بدحجاب خودشان هم نمی­دانند برای جلب توجه نامحرم چه بهای گزافی می­پردازند و در این سودای نامبارک چه سرمایه­هایی را می­بازند، سرمایه­هائی که برای طی طریق کمالشان بود و جایگزینی هم اگر از دست رفت ندارد ... به هر حال حجاب حریم مقدسی است که به خود زن هم اجازه خیلی از حریم شکنی­ها را نمی­دهد و او را از درون حفظ می­کند و در نظر اهلش اعم از زن و مرد ایجاد احترام قلبی می­کند هر چند که افراد جاهل و نااهل به هر دلیلی بریدة تحقیر بدان بنگرند... شاید گفته شود که استفاده از چادر برای زن سخت است و مانع کارها و فعالیتهای او می­شود، ولی با توجه به اینکه:

اولاً ـ زن طوری خلق شده که استعداد تحمل سختی­ها در او زیاد است، این امر چیزی نیست که مانع بزرگی برای او بشمار رود بخصوص که داشتن پوشش برای او مطابق با میل فطری او است.

ثانیاً ـ «عادت کردن» بخصوص عادت .......، به مرور باعث تسهیل این امر می­شود و خلاصه کم کم با وجود فرد عجین می­شود.

ثالثاً ـ برای زنان سالمی که نمی­توانند جلوی نگاه های آلوده را بگیرند و از طرفی به جهات گوناگون ناچار به حضور در اجتماع هستند، چادر (حجاب) و پناهگاه و سنگری است بزرگ که نوعی حایل و فاصله مابین زن و مرد ایجاد کرده و حضور زنان را در جامعه آسان­تر می­ نماید.یاعلی
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 5:23 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

 بسم رب الشهداءوالصدیقین
شناخت الگوی الهی

شناخت فاطمه زهرا(ع) به عنوان الگوی صالح و معصوم زنان که خداوند او را برای هدایت آنان برگزیده یک اصل مهم است و باید به طور کامل جزء دروس دانش آموزان قرار گیرد، زیرا وقتی دختران و زنان بدانند که فاطمه(ع) دختر رسول الله(ص) و حجت خداست و سخنان و اعمال او معیار الهی حرکتهای زندگی است و حجاب از خصوصیات بارز او به شمار می­رود، طبعاً از او که جز به خواست خداوند عمل نمی­کرد پیروی می­کنند تا به عزت دنیا و سعادت آخرت بار یابند.
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 5:17 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین
خانواده

محیط خانواده نقش بزرگی در حجاب یا بی­ حجابی دختران دارد. اگر پدر و مادر حجاب دینی و آثار و فواید و نقش آن را در سلامت و صیانت زنان و دختران خود درک کنند و بدانند که حجاب یک حکم الهی است که در قرآن بیان شده است، آن را پذیرفته و فرزندان خود را هم با فرهنگ الهی حجاب همراه خواهند کرد. مادران باید دخترانشان با حجاب دینی انس و به آن علاقه­مند سازند تا به هنگام تکلیف خوبی به آن عمل نماید، باید چند سال قبل از تکلیف عینی از هنگام ورود به مدرسه آنها را با رعایت حدود کامل حجاب اسلامی همراه سازند و قبل از آن هم با روسری در محیط­های اجتماعی حاضر کنند استفاده از حجاب پذیرش یک فرهنگ الهی است و مسائل فرهنگی و تربیتی اموری تدریجی هستند.
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 4:52 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

 بسم رب الشهداءوالصدیقین

آموزش حجاب در مدارس

مدارس مراکز تعلیم و تربیت و تزکیه­ اند. آموزش عملی احکام دینی بخشی از وظایف معلم و دانش آموز را تشکیل می­دهد. کارآموزی در مسائل دینی نظیر کار آموزی­ های دیگر مواد درسی یک ضرورت است. در غیر این صورت تعلیمات دینی تنها شکل نظری به خود می­گیرد و کافی نبودن چنین شیوه ­ای به اثبات رسیده است.

علم و عمل به ضروریات اسلام از اولویت ویژه ­ای برخوردارند که از جمله آنها پوشش دین است که باید به طور اساس و جامع، معارف مربوط به آن در سطوح مختلف مدارس تدریس گردد تا فرهنگ پوشش دینی با معرفت لازم به مرحله عمل آگاهانه درآید. باید فلسفه، اهمیت، جایگاه، آثار و احکام حجاب به طور کامل در سطوح مختلف درسی مورد تدریس رسمی قرار گیرد و با آموزش­های عملی لازم و مداوم همراه گردد تا فرهنگ حجاب با معرفت لازم عینیت یابد. توصیة بدون تعلیم و تربیت پوشش دینی آن را به صورت یک دستور خشک و تحمیلی مبدل می­سازد، اما توصیه همراه با معرفت پذیرش آن را آسان می­کند. معرفت حجاب خود ضامن اجرای آن است و دوام آن را نیز تضمین می­کند.

تدریس کامل پوشش دینی در مدارس یکی از منطقی­ ترین، طبیعی­ ترین، موفق ­ترین، و کلیدی­ ترین راه تفهیم حجاب اسلامی در کشور است بویژه آنکه با کارآموزی لازم همراه باشد.
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 4:44 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین
توصیه و تذکر

یکی دیگر از راه­های عمومی ترویج پوشش دینی توصیه به حجاب و نهی از بی­ حجابی و جلوه­ گری است. قرآن کریم می­فرماید:

«وَ ذَکِّرْ فَاِنَّ الذِّکْری تَنْفَعُ الْمُؤْمِنینَ.

پنده ده که پند برای مؤمنین مفید است.

خانم­های پوشیده که خود به پوشش دینی تجسم عین بخشیده ­اند باید بیشترین سهم را در این حرکت مقدّس ایفا کنند و از ملامت ملامتگران ترسی به دل راه ندهند. فرشته­های نجابت و پاکی نگذارند که پوشش دینی جزء ارزش­های فراموش شده گردد. البته این سخن به آن معنا نیست که مردان جامعه وظیفه نداشته باشند. زن ناموس جامعه­ ی اسلامی است و همه باید در صیانت او بکوشند. حجاب دینی چیزی نیست که کمترین تسامحی در آن راه یابد.
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 4:37 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

 بسم رب الشهداءوالصدیقین

تقویت پایه­ های حجاب

تقویت ریشه­های حجاب از اهم اموری است که در اصلاح ساختار حجاب کشور نقش کلیدی دارد.

الف ـ ایمان به خدا و آخرت

ایمان به خدا و ترس از آخرت از مهم­ترین پایه ­های حجاب به شمار می­رود. وقتی زن به خدای تعالی و علم و حکمت او ایمان آورد و معتقد گردد احکامی که برای انسان تشریع کرده است بدون نقص و دارای فوائد و آثار مثبتی است و هم چنین باور کند که بی­توجهی به احکام خدای تعالی خذلان دنیا و عذاب آخرت را به همراه دارد از احکام الهی حجاب استقبال می­کند. به این که حجاب لباس اهل ایمان است.

ب ـ آگاهی

شناخت سیمای زن، حقیقت حجاب و فلسفه و آثار آن از جمله پایه ­های مستحکم پوشش دینی است. وقتی خانمی به سؤال درونی خود که چرا باید پوشیده باشیم جواب دهد پایة حجاب دینی درون او شکل می­گیرد و این آگاهی به عمل او معنا و ارزش و دوام و بخشد.

شناخت آثار حجاب بخش دیگری از آگاهی­های ضروری را تشکیل می­دهد. انسان تا به آثار مثبت کاری پی نبرده باشد به انجام آن راغب نخواهد بود امّا به آگاهی از آثار مثبت آن با علاقه به دنبال تحقق آن حرکت می­کند. وقتی زن به آثار و برکات حجاب آگاهی یابد نه تنها از آن احساس سنگینی نمی­کند که از آن استقبال می­کند و وسوسه­های شیطانی را به هیچ می ­انگارد.

ج ـ تقوا

پرهیزکاری یکی دیگر از پایه­ های حجاب اسلامی است. تقوای آدیم ضامن اجرای احکام خداست و تا این پایه قویم در قلب خانمی شکل نگیرد لباس تقوا دربرنخواهد کرد. ایمان بدون تقوا انسان را به سر منزل مقصود خواهد رساند.
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 3:36 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

 

  بسم رب الشهداءوالصدیقین
فعالیت موثر قوای سه­ گانه

تصویب قوانین جامع و دقیق از سوی مجلس شورای اسلامی یک ضرورت است این قوانین همان فتوای فقهای اسلام دربارة پوشش دینی بانوان است. این قوانین همان فتوای فقهای اسلام دربارة پوشش دینی بانوان است. حجاب دینی یکی از ضروریات اسلام است و ضروری بودن این حکم، جایگاه مهم و اسناد محکم آن اقتضا دارد که مسائل آن به طور دقیق و جامع مورد تصویب قرار گیرد چه این که تصویب ضروریات اسلام از اهم وظایف مجلس شورای اسلامی به حساب می­آید.

قوة قضائیه نیز با جدیت و پرهیز از هر گونه تسامح به قوانین مصوب عمل نماید زیرا نسخه هر چه خوب باشد چنانچه عمل به آن نشود. هرگز بهبودی حاصل نخواهد شد.

حجاب اسلامی چیزی نیست که زنی بتواند به برداشتن آن رضایت دهد زیرا پوشش دینی الهی، اجتماعی، خانوادگی و فردی است که اگر زن یا سرپرست او از آن بگذرد خدا و جامعه نخواهند گذاشت.

مسکوت گذاردن قوانین اسلامی نوعی سکوت قانونی ایجاد می­کند و سبب ضعف عقاید، اخلاق و اعمال صالح مرد می­گردد. بدون تردید دستگاه قضائی همواره سهمی عظیم در سلامت و بیماری­های اجتماعی مردم دارد و اوضاع اخلاقی جامعه کارنامه گویای دستگاه قضائی هر کشور است.

نظارت جدی، دلسوزانه و از روی ایمان مسئولین دولتی بر محیط­های تحت نظارت آنها از جمله عوامل مهم ترویج حجاب و پیشگیری از بدحجابی و ابتذال جنس در ادارات است.

لجام گسیختگی­ های جنسی برخی زنان در انتخاب لباس، نمایش زینت­ها و بخشی از موهای سر و گردن در محیط کار ناشی از امنیتی است که از سوی مسئول خود احساس کرده­اند و به عکس رعایت پوشش دینی آنها ناشی از حس مسئولیت و غیرتمندی مسئولین رده­های مختلف می­باشد. از این رو می­توان آنان را در پاکی یا ابتذالِ وضع خانم­های محیط سهیم دانست.

 
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 3:34 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین
نظارت لازم بر رسانه­ های جمعی

رسانه ­ها و بویژه صدا و سیما نقشی مهم در فرهنگ اجتماعی مردم دارند و می­توانند با نوع برنامه­ های خود امتی را به فساد یا صلاح سوق دهند. دقت فراوان در گزینش مسئولین رسانه ­ها که در حقیقت رهبران فرهنگی مردم می­شوند یک ضرورت جدی است.

اعطای امتیاز کار فرهنگی جهت راه ­اندازی مؤسسات هنری، تئاترها، سینماها، روزنامه ­ها، مجلات، کتب و امثال این امور از جمله مهم­ترین امکاناتی است که کمترین تسامح در آن به نفوذ فرهنگ بیگانه و ابتذال اخلاقی و جنسی می­ انجامد.

رسانه ­هائی که به ارائه فیلم­ها یا عکس­های فاقد پوشش دینی مبادرت می­ورزند از جمله مواردی هستند که نباید در برخورد با آنها کمترین تردیدی به دل مسئولین نظام اسلامی راه یابد.

ارائه عکس­های مبتذل و مهیّج بر روی مجلات به هر دلیل و بهانه که باشد حرکتی فریبکارانه است. رادیو تلویزیون از جمله رسانه­ های حساس است که نظارت بر آنها چشم­های تیزبین و بیداری می­طلبد.

مسئولین صدا و سیما، علما، ارشاد اسلامی و مردم مسئولیتی بزرگ را در برابر این رسانه حساس به عهده دارند.

تأسیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در این نهاد با اهمیت می­تواند نقش مهمی داشته باشد.
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 3:12 عصر | نویسنده : علی اصغربامری

بسم رب الشهداءوالصدیقین

ترویج فرهنگ غیرت

بدون تردید خانم­ها با هر تفکر و عقیده­ای که باشند نظر و سلیقة همسر خود را در انتخاب­های خویش مورد توجه قرار می­دهند که از جمله آنها انتخاب لباس و وضع ظاهری است که با آن در جامعه حاضر می­شوند. از این رو غیرتمندی یا عدم غیرت مردان در نوع پوشش و رو گرفتن زنان و دختران آنها از نامحرم و یا بدحجابی و بی­حجابی آنها نقشی بسزا دارد. چه زنانی که با انتخاب­های سرپرست خود به شقاوت یا سعادت بار می­یابند.

با توجه به این واقعیت، ترویج فرهنگ غیرت در بین مردان می­تواند به ترویج و تحقق پوشش دینی در جامعه کمک نماید.

زیرا اگر روح غیرت در مردی دمیده شود هرگز اجازه نمی­دهد زن یا دخترش با بدحجابی یا برهنگی خود کمترین تحریکی در دل نامحرم داشته باشند و البته خداوند چنین مردانی را بسیار دوست دارد و از آنها خواسته است خانوادة خود را از عذاب آخرت در امان دارند.

قرآن کریم می­فرماید:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ»[1]

ای کسانی که ایمان آورده­اید خود و خانواده خویش را در آتش دوزخی که هیزمش از مردم و سنگ خار است حفظ کنید.

غیرت یکی از صفات خداوند است که با سرشت مردان خدا آمیخته است چنین صفتی است که زنان رااز فساد و ابتذال بی­حجابی و خودنمائی صیانت می­کند.


[1] - سوره تحریم، آیه 6.